Εφαρμογές Γεωθερμίας

Αντλήστε
θερμότητα
απο την γη για ιδανικό περιβάλλον

Η Γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ανάγκες Θέρμανσης και Ψύξης. Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων.

Με την χρήση Γεωθερμικών Εναλλακτών, είτε οριζόντιων (οριζόντια έκταση δικτύου σωληνώσεων σε βάθος περίπου 1m εντός του εδάφους), είτε κατακόρυφων (κατακόρυφες γεωτρήσεις), και σε συνδυασμό με μια Αντλία Θερμότητας Νερού-Νερού, μπορεί κανείς να θερμάνει την κατοικία του αντλώντας θερμότητα από την γη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να πετύχει πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος και εξοικονόμηση χρημάτων έως και 70-75% συγκριτικά με ένα συμβατικό λέβητα πετρελαίου. Το μόνο μειονέκτημα μιας Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης, το οποίο αν και υψηλό, μπορεί να αποσβεσθεί κατά περίπτωση έως και εντός 12-15 ετών.

Επιλογές Γεωθερμίας

Οι επιλογές είναι πολλές, με διαφορετικές αποδόσεις, διαφορετικό τύπο καυσίμου και αντίστοιχα διαφορετικό κόστος αρχικής εγκατάστασης:

Αντλίες Θερμότητας Χαμηλών ή Μεσαίων Θερμοκρασιών

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Διαιρούμενες (Split)

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Monoblock

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

espa-banner