Εφαρμογές Εξαερισμού

Άνετο,
υγιεινό
περιβάλλον για κάθε χώρο

Η βασική λειτουργία ενός Συστήματος Εξαερισμού, είναι η απαγωγή του ρυπασμένου αέρα στο ύπαιθρο, ο οποίος μπορεί να περιέχει βλαβερές ουσίες, σκόνη, οσμές κτλ. και η προσαγωγή φρέσκου, καθαρού αέρα από το περιβάλλον στον χώρο.

Επιπλέον της βασικής του λειτουργίας, ένα Σύστημα Εξαερισμού μπορεί να πραγματοποίει συγχρόνως αυστηρή φίλτρανση και επεξεργασία του εισερχόμενου/εξερχόμενου αέρα (φιλτρομονάδες βιομηχανικού τύπου, εξαερισμοί λίπους, εξαερισμοί νοσοκομείων), όπως επίσης αφαίρεση ή προσθήκη ποσότητας υγρασίας στον αέρα (αφύγρανση, ύγρανση).

Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα

Η συμβολή των Συστημάτων Ανάκτησης Θερμότητας, στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική, καθώς χρησιμοποιούν τον εξερχόμενο αέρα ώστε να προετοιμάσουν τον εισερχόμενο, μειώνοντας έτσι το συνολικό φορτίο ψύξης – θέρμανσης και το συνολικό μέγεθος του απαιτούμενου συστήματος κλιματισμού.

Εξαερισμός χώρου

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Εξαερισμός κουζίνας μαγειρείου

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Μονάδες φίλτρανσης

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Συστήματα ύγρανσης/αφύγρανσης

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

espa-banner