Εφαρμογές Εξαερισμού

Η αρχική ανάγκη για την κατασκευή συστημάτων εξαερισμού εμφανίστηκε στη μεσαιωνική Αίγυπτο, όπου οι εξαεριστήρες χρησιμοποιούνταν ευρέως σε πολλά σπίτια, σε όλο το Κάιρο κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Από τον μεσαίωνα έως και σήμερα, οι ανάγκες εξαερισμού και λήψης καθαρού αέρα στα κτίρια, αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς οι σημερινές κτιριακές κατασκευές γίνονται όλο και πιο στεγανές, με αποτέλεσμα την ελλιπή ανανέωση του αέρα των χώρων παραμονής των ενοίκων. Η βασική λειτουργία ενός Συστήματος Εξαερισμού, είναι η απαγωγή του ρυπασμένου αέρα στο ύπαιθρο, ο οποίος μπορεί να περιέχει βλαβερές ουσίες, σκόνη, οσμές κτλ. και η προσαγωγή φρέσκου, καθαρού αέρα από το περιβάλλον στον χώρο. Επιπλέον της βασικής του λειτουργίας, ένα Σύστημα Εξαερισμού μπορεί να πραγματοποίει συγχρόνως αυστηρή φίλτρανση και επεξεργασία του εισερχόμενου/εξερχόμενου αέρα (φιλτρομονάδες βιομηχανικού τύπου, εξαερισμοί λίπους, εξαερισμοί νοσοκομείων), όπως επίσης αφαίρεση ή προσθήκη ποσότητας υγρασίας στον αέρα (αφύγρανση, ύγρανση).

Εναλλάκτες Θερμότητας
Αέρα-Αέρα

Η συμβολή των Συστημάτων Ανάκτησης Θερμότητας, στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική, καθώς χρησιμοποιούν τον εξερχόμενο αέρα ώστε να προετοιμάσουν τον εισερχόμενο, μειώνοντας έτσι το συνολικό φορτίο ψύξης – θέρμανσης και το συνολικό μέγεθος του απαιτούμενου συστήματος κλιματισμού.
  • Εξαερισμός χώρου.
  • Εξαερισμός κουζίνας μαγειρείου.
  • Μονάδες φίλτρανσης.
  • Συστήματα ύγρανσης/αφύγρανσης.
  • Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα.

Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας

Εφαρμογές Θέρμανσης

Η Θέρμανση μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου, αποτελεί πλέον έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς της καθημερινής μας ζωής.

Εφαρμογές Γεωθερμίας

Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων.

espa-banner